تبلیغات
ادبـیــات ، نـبـ ـ ـــ ـض ِ سـخـــن - جــالبـــــــــــــ انگیـــــــــز ....

ادبـیــات ، نـبـ ـ ـــ ـض ِ سـخـــن ◕ ‿ ◕ خنـ ــدیــ ـدی . . . موسیــ ـقی ِ بی کـ ـلام اختـــ ـ ـراع شـــ ـــ ــ ـ ـد ♪ ♥ ♫

امکانات سایت

خرید هاست لینوکس
دانلود آهنگ جدید

جــالبـــــــــــــ انگیـــــــــز ....
 درود دوستای گلم آشی برات بپزم که یه وجب روغن روش باشه 

شایدبرایتان جالب باشد که بدانید ناصرالدین شاه سالی یکبار آش نذری می پخت و خودش در مراسم پختن آش حضور داشت تاثواب ببرد ! درحیاط قصر اغلب رجال مملکت جمع میشدند و هریک کاری انجام میدانند خود شاه هم بالای ایوان می نشست نظاره گر کارها بود.

سرآشپزباشی ناصرالدین شاه مثل یک فرمانده امرونهی میکرد و در پایان کار به در خانه هریک  از رجال کاسه آشی میفرستاد و آنها نیز می بایست کاسه خالی شده آش را از اشرفی پرمیکردند و به دربار میفرستادند

آشپزباشی کسانی را که میخواست بیشتر از آنها اشرفی بگیرد روی آش انها روغن بیشتری می ریخت . پرواضح است آنکه کاسه کوچکی از دربار برایش فرستاده میشد کمتر ضرر میکرد و آنکه مثلایک قدح بزرگ آش ( که یک وجب هم روغن رویش ریخته شده) دریافت میکرد حسابی بدبخت میشد 

به همین دلیل در طول سال اگر آشپزباشی مثلا با یکی از اعیان یا وزرا دعوایش میشد آشپزباشی به او میگفت: بسیار خوب! بهت حالی میکنم دنیادست کیه! آشی برات بپزم که یک وجب روغن رویش باشد !!!

منبع:کتاب سه سال در دربارایران
نوشته دکترفووریه

درباره سایت

ادبیــاتــــــ
شـــاید نتواند جلوی جنگ و خونریزی را بگیرد ،
شاید نتواند از مرگ یک کودک جلوگیری کند ،
ولـــی می تواند کاری کند که یک دنیا به آن فکر کند .


ژان پل سارتر
.
.
.
.
معرفی کتـــابـــــــــ❤
تحلیـــل و اشــتراکــــــ شعــر❤
جالب انگیز های ادبیاتـــــــــ❤
یادی از بزرگـان ادبــــــ پــارســـی❤

نویسندگان